برای من

برانکو دنبال یک دستیارکروات کاربلد هست

۴ تیر ۱۳۹۶


با وجود بازگشت سرتن چوک به ایران

آن طور که از شواهد و قرائن پیدهست برانکو تعدادان از عملکـــرد سرتن چوک دستیارنخستش در پرسپولیس راضی نیست با وجود بازگشت او به ایران شاید عذرش را بخواهد.ساعت ۱۱:۰۰ پنج شنبه ۱ تیر

 #

به نقل رادنیوز، هرتعداد این رویداد هنوز از سوی سرمربی پرسپولیس رسانه ای نانجام گرفته هست اما شنیدیم برانکو از طریق دوستان خود در به در به دنبال یک دستیارکروات کاربلد هست تا در لیگ هفدهم او را جانشین سرتن چوک کند.

درگذشته برانکو از آندره پانادیچ به عنوان دستیارخود بهره می برد که به انجام گرفتت کارش را بلد بود. آندره پانادیچ که از نیم فصل دوم لیگ پانزدهم به بهانه بیماری پدرش از پرسپولیس جدا انجام گرفت حتی در تعویض های برانکو هم دخالت می کـــرد.

بعد از جدایی آندره پانادیچ که سابقه گیم در هامبورگ آلمان را هم داشت برانکو دچار مشکلات زیادی انجام گرفت و دیگر به کسی اعتماد نکـــرد.

به صورت حتم به برانکو پیشنهاد انجام گرفته که از وحید هاشمیان به عنوان دستیارنخست خودش هستفاده کند اما هنوز آقا کروات زیر بار این پیشنهاد نرفته هست.

نظرات مخاطبان