برای من

برنامه بازیهای شاهین شهرداری بوشهر در لیگ دسته دوم کشور

۲۱ شهریور ۱۳۹۶


سایت برای من:برنامه بازیهای شاهین شهرداری بوشهر در لیگ دسته دوم کشور

هفته دوم ( فردا )
گل ابریشم تهران – شاهین شهرداری بوشهر

هفته سوم چهارشنبه ٢٩ شهریور
شاهین شهرداری بوشهر – داماش گیلان

هفته چهارم چهارشنبه ۵ مهر
وحدت یزد – شاهین شهرداری بوشهر