برای من

تست دوپینگ برای سومین بار در این فصل به سراغ ایرانجوانی ها آمد

۱ آذر ۱۳۹۶


سایت برای من:با حضور کمیته ضد دوپینگ در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر،از دو بازیکن ایرانجوان تست دوپینگ گرفته شد.

بعد از بازی ایرانجوان توسط کمیته ضد دوپینگ از محمد پولادی و حمدالله ابدام از ایرانجوان تست دوپینگ گرفته شد.

این برای سومین بار در این فصل است که کمیته ضد دوپینگ به سراغ ایرانجوانی ها آمده است.