برای من

ثبت تورم سالانه ۱۷٫۱ درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی تا ۳ شهریور

۱۱ شهریور ۱۳۹۶بانک
مرکزی تغییرات قیمت ۱۱ گروه کالایی در هفته منتهی به ۳ شهریورماه ۹۶ را
اعلام کرد که طی آن قیمت ۱گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، ۵ گروه کاهش و ۵ گروه دیگر نیز ثابت ماند.
به
گزارش اقصادوما، در دوره هفتگی،
گروه گوشت قرمز با ۲٫۷ درصد افزایش رکوردار
افزایش قیمت در میان اقلام خوراکی بوده است. در دوره ماهانه نیز 
گروه لبنیات با ۴٫۲ درصد افزایش و در دوره سالانه، گروه سبزیجات با ۲۹٫۴ درصد افزایش
قیمت، رکوردار بوده اند. جزئیات قیمت اقلام خوراکی و تورم آنها را در جدول
زیر ببینید.

به
گزارش اقتصادوما، همچنین نرخ تورم گروه خوراکی ها (متوسط هم وزن) در هفته
منتهی به ۳ شهریور نسبت به هفته مشابه سال قبل به ۱۷٫۱ درصد رسید. همچنین
شاخص سبد (هم وزن) گروه خوراکی ها در این هفته نسبت به هفته گذشته، افزایش
۰٫۲ درصدی و نسبت به هفته مشابه ماه گذشته کاهش ۰٫۷ درصدی را تجربه کرده
است.

** نرخ تورم محاسبه شده برای مواد خوراکی توسط اقتصادوما بر اساس میانگین ساده قیمت مواد خوراکی است و از این جهت با نرخ تورم محاسبه شده برای مواد خوراکی توسط بانک مرکزی که بر اساس میانگین موزون قیمت مواد خوراکی است، متفاوت است.

‘); document.write( ‘ ‘ + ‘pt>’); })();

‘); document.write( ‘ ‘ + ‘pt>’); })();

‘),i=b.createElement(c),j=b.getElementsByTagName(c)[0],i.async=1,i.src =location.protocol+d,j.parentNode.insertBefore(i,j),a[f+g+”_”+h]=a[f+g],a[“t_”+g+h+k]=a.setInterval(function(){a.g c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&&(setTimeout(“zanboor_fly_1(“+h+”,160,60,location.protocol + ‘//zanboor.net/show.php’,”+k+”,'”+f+g+”‘)”,1e3*(k- 1)),a.clearInterval(a[“t_”+g+h+k]))},100)}(window,document,”script”,”//zanboor.net/zanboor.js”,”show_”,”content _”,”9ed332527fb24c308513bb114558ca16″,”378″);

‘),i=b.createElement(c),j=b.getElementsByTagName(c)[0],i.as ync=1,i.src=location.protocol+d,j.parentNode.insertBefore(i,j),a[f+g+”_”+h]=a[f+g],a[“t_”+g+h+k]=a.setIn terval(function(){a.gc4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&&(setTimeout(“zanboor_fly_1(“+h+”,250,25 0,location.protocol + ‘//zanboor.net/show.php’,”+k+”,'”+f+g+”‘)”,1e3*(k- 1)),a.clearInterval(a[“t_”+g+h+k]))},100)}(window,document,”script”,”//zanboor.net/zanboor.js”,”show_ “,”content_”,”9ed332527fb24c308513bb114558ca16″,”380″);