برای من

حسین عطایی پسر ۱۰ ساله ایرانی مخترع و طراح مفهومی خودرو

۱۷ دی ۱۳۹۶


حسین عطایی ۱۵ اختراع و حکم مشاوره نوبخت سخنگوی دولت را دارد

پسر ۱۰ ساله ایرانی که مخترع و طراح مفهومی خودروست و شرکت تسلا و ولوو دنبال او هستند

حسین ۱۵ اختراع و حکم مشاوره نوبخت سخنگوی دولت را دارد و به جای مدرسه رفتن در دانشگاه تدریس می‌کند.

نظر شما را به دیدن این مصاحبه کوتاه با این نابغه عزیز جلب می کنیم