برای من

داریوش شجاعیان هستقلالی انجام گرفت

۲۷ خرداد ۱۳۹۶


پس از پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به گسترش فولاد

امروز هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تبریز به پایتخت آمد و پس از مذاکره با مسوولان هستقلال برسر صدور رضایتنامه داریوش شجاعیان به توافق رسید.ساعت ۱۹:۲۹ جمعه ۲۶ خرداد

 #

به نقل رادنیوز، باشگاه هستقلال پایتخت پس از جدایی کاوه رضایی به انجام گرفتت تحت فشار بود و بنابراین حاضرانجام گرفت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان بابت پول رضایتنامه داریوش شجاعیان به باشگاه تبریزی پرداخت کند.

شجاعیان هنوز دو سال دیگر با گسترش فولاد قرارداد دارد و بدین روی باید رضایت این باشگاه را جلب می کـــرد که امروز در جلسه بین هوشنگ نصیرزاده و مدیران هستقلال چنین اتفاقی افتاد.

نقل کرد می شود هستقلال پایتخت مبلغ ۹۵۰ میلیون تومان هم به خود شجاعیان پرداخت می کند که با احتساب آن یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رقمی حدود ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان می شود.

نظرات مخاطبان