برای من

رضاییان در یک قدمی شارلوآ بلژیک

۲۹ خرداد ۱۳۹۶


رامین همگیم کاوه می شود

از زبان یکی از نزدیکان رامین رضاییان شنیدیم که این گیمکن ملی پوش در یک قدمی پیوستن به شارلوآست و به احتمال زیاد به این تیم ملحق می شود.ساعت ۱۰:۳۰ شنبه ۲۷ خرداد

 #

به نقل رادنیوز، پیش از این کاوه رضایی ستاره خط حمله هستقلال نیز با عقد قراردادی ۲ ساله پیراهن شماره ۱۱ شارلوآ پوشید.

این باشگاه بلژیکی که مدیری ایرانی به نام مهدی بیات دارد پس از عقد قرارداد با کاوه رضایی مذاکرات نیکوی هم با رامین رضاییان داشته و به زودی این مدافع رهست ملی پوش را هم جذب خواهند کـــرد.

نقل کرد می شود رامین رضاییان از خنت بلژیک و یک تیم هلندی هم پیشنهاداتی دارد اما به نظر می رسد حضورش در شارلوآ بلژیک به خاطر مدیرایرانی و کاوه رضایی محتمل تر باانجام گرفت.

رضاییان که تعداد روزی را برای هستآسوده به کشورامارات رفته بود امروز به پایتخت بازگشت.

نظرات مخاطبان