برای من

سکوت معنی دار یک سایت ورزشی بوشهر در قبال محرومیت طارمی تا دلالی در فوتبال!

۱۹ مهر ۱۳۹۶


سایت برای من:متاسفانه یک سایت ورزشی استان که همیشه فعال بوده است و ادعای زیادی نیز دارد،فوتبالدوستان بوشهری را از وضعیت طارمی مطلع نمی کند تا هدف و جنادار بودن این سایت بیش از پیش نمایان شود.

با گذشته حدود بیست روز از ماجرای محرومیت چهار ماه مهدی طارمی توسط فیفا و بیش از سی تا چهل خبر متفاوت در این مورد ،یک سایت ورزشی استان که وجه رسانه را نیز زیر سوال برده است و مشخص شده است این سایت به جای اطلاع رسانی و تحلیل اخبار،هدف دیگری در فوتبال بوشهر دنبال می کند و تا به حال هیچ یک از این اخبار را به اطلاع فوتبالدوستان بوشهری نرسانده است  و سکوت عجیب و پرمعنایی کرده است! مشخص نیست چه ضرری با بدنام شدن برخی افراد وابسته به این موضوع کرده است.

شنیده شده است مدیر این سایت که یکی دو سال است وارد دلالی فوتبال بوشهر  نیز با ارتباط با همان شخص بد نام شده است.

گفتنی است یک ایجنت رسمی فوتبال که بوشهری هم نیست از بازیکن بوشهری خود که او را از لیگ های پایین تر به لیگ برتر آورده است و افرادی که در این رابطه بازیکن را اغفال کرده اند در ابتدای فصل آینده شکایت خواهد کرد و آنها را به کمیته اخلاق خواهد کشاند مثل اینکه مدیر این سایت ورزشی بوشهر  با زیرکی کامل زیر پای آنها نشسته و آنها را جذب خود می کند تا بازیکن از تعهدات خود خارج شود و فصل های بعد او را به شکل غیر قانونی جا به جا می کند.

امیدواریم این سایت جنادار  به وجه رسانه ای ورزش استان،صداقت و سلامت دیگر سایتهای ورزشی استان ضربه ای نزند و خود را نیز در همین راستا اصلاح کند.