برای من

صعود دلار به کانال ۴۰۰۰ تومانی در بازار ارز؛ جهش نرخ ها در بازار سکه و طلا در هفته منتهی به ۲۱مهر

۲۱ مهر ۱۳۹۶


کارنامه هفتگی بازار طلا و ارز:

 صعود دلار به کانال ۴۰۰۰ تومانی در بازار ارز؛ جهش نرخ ها در بازار سکه و طلا در هفته منتهی به ۲۱مهر

به
گزارش اقتصادوما، این هفته نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شد و
در نهایت در پایان هفته با افزایش ۱٫۷۵ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی
معاملات هفته گذشته، به ۴۰۱۷ تومان رسید.

در
بازار سکه و طلا، این هفته سکه بهار آزادی با افزایش ۵٫۰۳ درصدی قیمت نسبت
به نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به ۱میلیون و ۲۷۴ هزار تومان رسید. در
این هفته قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران با افزایش ۳٫۰۹ درصدی به
۱۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.

این هفته انس جهانی طلا افزایش ۱٫۳۲ درصدی قیمت را تجربه کرد.

جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببینید

*************

پنج شنبه ۲۰ مهر: ساعت ۱۴

افزایش دلار  در كانال ٤٠٠٠ تومانی در بازار ارز؛ نوسان نرخ ها در بازار سکه و طلا

به
گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۰٫۲۵ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز
معاملاتی گذشته، به ۴۰۱۷ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه
بهار آزادی، ۱ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان قیمت خورد كه افزايش ۰٫۵۵ درصدی را
نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و
ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد

*****************

چهارشنبه ١٩ مهر: ساعت ١٣

افت دلار  در كانال ٤٠٠٠ تومانی در بازار ارز؛ نوسان نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به پايين مواجه شده و با افت ٠.٤٢ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ٤٠٠٧ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ١ میلیون و ٢٦٧ هزار تومان قیمت خورد كه افزايش ٠.٠ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد

********************

سه شنبه ١٨ مهر: ساعت ١٣

نوسان دلار  در كانال ٤٠٠٠ تومانی در بازار ارز؛ صعود نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزايش ٠.١٧ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ٤٠٢٤ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ١ میلیون و ٢٦٧ هزار تومان قیمت خورد كه افزايش ١.٢ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد

********************

دوشنبه ١٧ مهر: ساعت ١٣

صعود دلار  به كانال ٤٠٠٠ تومانی در بازار ارز؛ صعود نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزايش ٠.٨٣ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ٤٠١٧ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ١ میلیون و ٢٥٢ هزار تومان قیمت خورد كه افزايش ٠.٨١ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد

********************

يكشنبه ١٦ مهر: ساعت ١٣

پيشروي دلار در كانال ٣٩٠٠  تومانی در بازار ارز؛ صعود نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزايش ٠.٧٦ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ٣٩٨٤ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ١ میلیون و ٢٤٢ هزار تومان قیمت خورد كه افزايش ١.٦٤ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد

********************

شنبه ١٥ مهر: ساعت ١٣

پيشروي دلار در كانال ٣٩٠٠  تومانی در بازار ارز؛ صعود نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزايش ٠.١٥ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ٣٩٥٤ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ١ میلیون و ٢٢٢ هزار تومان قیمت خورد كه افزايش ٠.٧٤ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد

********************

کارنامه هفتگی بازار طلا و ارز:

 صعود دلار در کانال ۳۹۰۰ تومانی در بازار ارز؛ افزایش نرخ ها در بازار سکه و طلا در هفته منتهی به ۱۴مهر

به
گزارش اقتصادوما، این هفته نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شد و
در نهایت در پایان هفته با افزایش ۰٫۹۷ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی
معاملات هفته گذشته، به ۳۹۴۸ تومان رسید.

در
بازار سکه و طلا، این هفته سکه بهار آزادی با افزایش ۰٫۰۸ درصدی قیمت نسبت
به نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به ۱میلیون و ۲۱۳ هزار تومان رسید. در
این هفته قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران با افزایش ۰٫۴۱ درصدی به
۱۲۱ هزار و ۷۵۰ تومان رسید.

این هفته انس جهانی طلا افت ۰٫۸۹ درصدی قیمت را تجربه کرد.

جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببینید

*************