برای من

صعود ۱٫۳ درصدی شاخص کل بورس به ارتفاع ۹۴۹۴۰ واحدی در هفته منتهی به ۲۸ اردیبهشت

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷


عنوان نرخ قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
شاخص بورس ۹۴,۹۴۰٫۲ (۰%) ۰ ۹۴,۹۰۲٫۲ ۹۴,۹۸۰٫۲ ۲۶ اردیبهشت

WWW.TGJU.ORG


کارنامه هفتگی
بازار سهام:صعود ۱٫۳ درصدی شاخص کل بورس به ارتفاع ۹۴۹۴۰ واحدی در هفته منتهی به ۲۸ اردیبهشت


بورس تهران
این هفته با افزایش شاخص کل مواجه شد. به گزارش اقتصادوما، شاخص کل بورس تهران این
هفته با مسیر صعودی مواجه شد به نحوی که جریان بازار در پایان معاملات هفته منجر به
افزایش ۱٫۳ درصدی شاخص کل شد و به این ترتیب شاخص کل به ارتفاع ۹۴۹۴۰ واحد رسید
.


شاخص کل نسبت
به ماه گذشته با افت ۰٫۶ درصدی و نسبت به سال گذشته با افزایش ۱۸٫۲ درصدی مواجه
شده است.

افزایش ۱٫۳ درصدی شاخص کل بورس تهران در حالی است که این هفته شاخص بورس ژاپن
(
NIK) با افزایش ۰٫۸ درصدی، شاخص بورس آلمان (DAX) با افزایش ۰٫۷ درصدی و شاخص بورس آمریکا (DOW) با افت ۰٫۲ درصدی مواجه شد.

همچنین در دوره
زمانی یک ساله، افزایش ۱۸٫۲ درصدی شاخص کل بورس تهران در حالی است که شاخص بورس ژاپن
(
NIK) با افزایش ۱۷٫۳ درصدی، شاخص بورس آلمان (DAX) با افزایش ۳٫۹ درصدی و شاخص بورس آمریکا (DOW) با افزایش ۲۱٫۹ درصدی مواجه شده اند.


کارنامه سال ۹۶ بازار سهام: 

صعود ۲۴.۷ درصدی شاخص کل بورس به ارتفاع ۹۶۲۹۰

بورس
تهران سال ۹۶ را با صعود شاخص کل به پایان برد. به گزارش اقتصادوما، شاخص کل
بورس تهران در سال
۹۶ پس از افت و خیزهای فراوان، در مجموع با مسیر صعودی مواجه شد به نحوی که جریان بازار در
پایان معاملات این سال منجر به افزایش ۲۴.۷ درصدی شاخص کل شد و به این ترتیب شاخص
کل تا ارتفاع ۹۶۲۹۰ واحد افزایش یافت.

صعود ۲۴.۷ درصدی شاخص کل بورس تهران در سال ۹۶ در حالی است که شاخص بورس ژاپن (NIK) با افزایش ۱۰ درصدی، شاخص بورس آلمان (DAX) با افزایش ۱.۵ درصدی و شاخص بورس
آمریکا (DOW) با افزایش ۲۶.۸ درصدی مواجه شده اند. به این ترتیب بورس
تهران در این سال نسبت به رقبای جهانی خود در کسب بازدهی، موفق ظاهر شد.

‘); document.write( ‘ ‘ + ‘pt>’); })();

‘); document.write( ‘ ‘ + ‘pt>’); })();

‘),i=b.createElement(c),j=b.getElementsByTagName(c)[0],i.async=1,i.src =location.protocol+d,j.parentNode.insertBefore(i,j),a[f+g+”_”+h]=a[f+g],a[“t_”+g+h+k]=a.setInterval(function(){a.g c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&&(setTimeout(“zanboor_fly_1(“+h+”,160,60,location.protocol + ‘//zanboor.net/show.php’,”+k+”,'”+f+g+”‘)”,1e3*(k- 1)),a.clearInterval(a[“t_”+g+h+k]))},100)}(window,document,”script”,”//zanboor.net/zanboor.js”,”show_”,”content _”,”9ed332527fb24c308513bb114558ca16″,”378″);

‘),i=b.createElement(c),j=b.getElementsByTagName(c)[0],i.as ync=1,i.src=location.protocol+d,j.parentNode.insertBefore(i,j),a[f+g+”_”+h]=a[f+g],a[“t_”+g+h+k]=a.setIn terval(function(){a.gc4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&&(setTimeout(“zanboor_fly_1(“+h+”,250,25 0,location.protocol + ‘//zanboor.net/show.php’,”+k+”,'”+f+g+”‘)”,1e3*(k- 1)),a.clearInterval(a[“t_”+g+h+k]))},100)}(window,document,”script”,”//zanboor.net/zanboor.js”,”show_ “,”content_”,”9ed332527fb24c308513bb114558ca16″,”380″);