برای من

علیرضا زارعی و طلب ۶۰ میلیونی اش از باشگاه ایرانجوان تا پیشنهاداتی از لیگ دو

۲۳ آذر ۱۳۹۶


سایت برای من:در این سال ها ایرانجوان هر وقت پولی در بساط نداشته است،بازیکنان  بومی به دادش رسیده اند و هروقت تیم با پشتوانه مالی همراه بوده است بومی ها در آن جایی نداشته اند!

علیرضا زارعی پلی میکر خوش استیل بومی و فصل گذشته ایرانجوان بوشهر که بعد از دو فصل حضور در ایرانجوان به دلیل اینکه برخی افراد که به دنبال سودجویی های خود در فصل نقل و انتقالات هستند و این بازیکن خوب هم استانی را تا روزهای آخر نقل و انتقالاتی نگه داشتند و بعد وی را از این تیم دور کردند! این فصل از باشگاه ایرانجوان جدا شد و به دلیل پایان رسیدن وقت نقل وانتقالات،راهی لیگ سه و تیم استقلال بنه گز شد.

وی که از دو فصل حضورش در ایرانجوان حدود  ۶۰ میلیون تومان طلبکار است،حالا به فکر گرفتن حق خود از این باشگاه شده است و به احتمال فراوان هفته بعد راهی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان شود و طرح دعوی خود را علیه این باشگاه مطرح کند.

قبل از این، ماه گذشته مهدی شکوهی نسبت به طلب خود از این باشگاه، اقدام به این کار کرده بود که رای به نفع بازیکن و به ضرر باشگاه صادر شده بود.

علیرضا زارعی نیز پیشنهاداتی از لیگ دو دریافت کرده است و حتی شاید برای ادامه فوتبال خود راهی یک کشور درجه دو اروپایی شود،حالا باید دید این بازیکن چه تصمیمی برای آینده فوتبال خود خواهد گرفت.