برای من

عکس: خوانندگی مهدی طارمی در جشن قهرمانی

۱ اردیبهشت ۱۳۹۶


عصر ورزش: مهدی طارمی مهاجم پرسپولیس که در بازی امروز مقابل  پدیده یکی از بهترین‌های زمین بود در اواسط مراسم لحظاتی کوتاه برای پرسپولیسی‌ها خواند.
اگرچه این آوازه‌خوانی به جای سکو در کنار زمین انجام گرفت و همراهی همه ورزشگاه را به همراه نداشت، اما به هر حال برای خود تجربه‌ای بود.

طارمی را در این تجربه خوانندگی مسلمان و احمدزاده همراهی می‌کردند.