برای من

نبض بازارهای ایران و جهان؛ پورتال قیمت های اقتصادوما از ارز و نفت و طلا تا مسکن و خودرو در ٢٩شهريور

۲۹ شهریور ۱۳۹۶


عنوان نرخ قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس طلا ۱,۳۲۰٫۲۰ (۰%) ۰ ۱,۳۲۰٫۲۰ ۱,۳۲۲٫۱۰ ۲۵ شهریور
مثقال طلا ۵,۳۳۴,۰۰۰ (۰٫۵۴%) ۲۹,۰۰۰ ۵,۳۲۷,۰۰۰ ۵,۳۶۸,۰۰۰ ۲۱:۲۹
گرم طلای ۱۸ ۱,۲۳۱,۴۴۰ (۰٫۵۴%) ۶,۶۹۰ ۱,۲۲۹,۸۲۰ ۱,۲۳۹,۲۹۰ ۲۱:۲۹
سکه بهار آزادی ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ (۰٫۱۶%) ۲۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶:۰۹
سکه امامی ۱۲,۴۴۳,۰۰۰ (۰٫۲۹%) ۳۶,۰۰۰ ۱۲,۴۳۲,۰۰۰ ۱۲,۵۱۴,۰۰۰ ۲۱:۳۰
نیم سکه ۶,۴۵۰,۰۰۰ (۰٫۳۱%) ۲۰,۰۰۰ ۶,۴۵۰,۰۰۰ ۶,۴۶۰,۰۰۰ ۱۴:۵۱
ربع سکه ۳,۵۵۰,۰۰۰ (۰٫۵۶%) ۲۰,۰۰۰ ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۳,۵۶۰,۰۰۰ ۱۳:۳۵
سکه گرمی ۲,۴۶۰,۰۰۰ (۰٫۴۱%) ۱۰,۰۰۰ ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳:۳۵
نفت سبک ۴۹٫۸۳ (۰%) ۰ ۴۹٫۸۳ ۴۹٫۹۵ ۲۵ شهریور
نفت برنت ۵۵٫۵۱ (۰%) ۰ ۵۵٫۵۱ ۵۵٫۵۹ ۲۵ شهریور
نفت اپک ۵۳٫۶۳ (۰%) ۰ ۵۳٫۶۳ ۵۳٫۶۳ ۲۵ شهریور
شاخص بورس ۸۳,۹۱۶٫۶ (۰٫۲۸%) ۲۳۳٫۴ ۸۳,۷۳۲٫۰ ۸۳,۹۱۶٫۶ ۱۲:۴۵
دلار ۳۸,۹۸۰ (۰٫۱۵%) ۶۰ ۳۸,۹۸۰ ۳۹,۰۸۰ ۱۵:۴۰
یورو ۴۷,۱۶۰ (۰٫۱۳%) ۶۰ ۴۷,۱۶۰ ۴۷,۲۳۰ ۱۵:۴۲
درهم امارات ۱۰,۷۴۰ (۰٫۲۸%) ۳۰ ۱۰,۷۴۰ ۱۰,۷۶۰ ۱۵:۰۳
پوند ۵۲,۹۲۰ (۰٫۱۳%) ۷۰ ۵۲,۹۲۰ ۵۳,۰۳۰ ۱۶:۱۸
ین ژاپن ۳۶۰ (۰%) ۰ ۳۶۰ ۳۶۰ ۲۵ شهریور
یوان چین ۶,۳۴۰ (۰%) ۰ ۶,۳۴۰ ۶,۳۶۰ ۲۵ شهریور
لیر ترکیه ۱۱,۶۰۰ (۰٫۳۴%) ۴۰ ۱۱,۶۰۰ ۱۱,۶۵۰ ۱۵:۱۷
دلار فروش سنا ۳۸,۹۹۱ (۰٫۰۶%) ۲۳ ۳۸,۹۸۷ ۳۹,۰۸۸ ۱۷:۰۰
یورو فروش سنا ۴۶,۷۱۲ (۰٫۰۹%) ۴۱ ۴۶,۵۶۹ ۴۷,۱۵۱ ۱۸:۰۰
درهم فروش سنا ۱۰,۶۹۴ (۰٫۰۳%) ۳ ۱۰,۶۹۲ ۱۰,۷۰۴ ۱۸:۰۰
حواله دلار ۳۹۳۳۰ (۰٫۳۱%) ۱۲۰ ۳۹۳۳۰ ۳۹۴۲۰ ۱۴:۵۳
حواله یورو ۴۷۱۵۰ (۰٫۱۱%) ۵۰ ۴۷۱۰۰ ۴۷۱۵۰ ۱۴:۵۳
حواله یوان چین ۱۰۷۱۰ (۰٫۲۸%) ۳۰ ۱۰۷۱۰ ۱۰۷۲۰ ۱۲:۳۳

WWW.TGJU.ORG

Ölpreis Brent Crude Oil Chart

Goldpreis - Gold Chart
Dollarkurs (Euro / US-Dollar) Chart
GBP/USD (Britische Pfund / US-Dollar) Chart

Euro Stoxx 50 Chart
Kupfer LME Rolling Chart
Zink LME Rolling Chart

‘); document.write( ‘ ‘ + ‘pt>’); })();

‘); document.write( ‘ ‘ + ‘pt>’); })();

‘),i=b.createElement(c),j=b.getElementsByTagName(c)[0],i.async=1,i.src =location.protocol+d,j.parentNode.insertBefore(i,j),a[f+g+”_”+h]=a[f+g],a[“t_”+g+h+k]=a.setInterval(function(){a.g c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&&(setTimeout(“zanboor_fly_1(“+h+”,160,60,location.protocol + ‘//zanboor.net/show.php’,”+k+”,'”+f+g+”‘)”,1e3*(k- 1)),a.clearInterval(a[“t_”+g+h+k]))},100)}(window,document,”script”,”//zanboor.net/zanboor.js”,”show_”,”content _”,”9ed332527fb24c308513bb114558ca16″,”378″);

‘),i=b.createElement(c),j=b.getElementsByTagName(c)[0],i.as ync=1,i.src=location.protocol+d,j.parentNode.insertBefore(i,j),a[f+g+”_”+h]=a[f+g],a[“t_”+g+h+k]=a.setIn terval(function(){a.gc4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&&(setTimeout(“zanboor_fly_1(“+h+”,250,25 0,location.protocol + ‘//zanboor.net/show.php’,”+k+”,'”+f+g+”‘)”,1e3*(k- 1)),a.clearInterval(a[“t_”+g+h+k]))},100)}(window,document,”script”,”//zanboor.net/zanboor.js”,”show_ “,”content_”,”9ed332527fb24c308513bb114558ca16″,”380″);