برای من

نبض بازارهای ایران و جهان؛ پورتال قیمت های اقتصادوما از ارز و نفت و طلا تا مسکن و خودرو در ۷ مهر

۸ مهر ۱۳۹۶


عنوان نرخ قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس طلا ۱,۲۸۰٫۴۰ (۰٫۰۱%) ۰٫۱۰ ۱,۲۷۹٫۶۰ ۱,۲۸۰٫۷۰ ۰:۳۱
مثقال طلا ۵,۲۳۵,۰۰۰ (۰٫۴%) ۲۱,۰۰۰ ۵,۲۳۵,۰۰۰ ۵,۲۳۵,۰۰۰ ۱۰:۰۰
گرم طلای ۱۸ ۱,۲۰۸,۵۸۰ (۰٫۴%) ۴,۸۵۰ ۱,۲۰۸,۵۸۰ ۱,۲۰۸,۵۸۰ ۱۰:۰۰
سکه بهار آزادی ۱۲,۱۲۰,۰۰۰ (۰%) ۰ ۱۲,۱۲۰,۰۰۰ ۱۲,۱۲۰,۰۰۰ ۵ مهر
سکه امامی ۱۲,۴۴۶,۰۰۰ (۰٫۱۶%) ۲۰,۰۰۰ ۱۲,۴۴۶,۰۰۰ ۱۲,۴۴۶,۰۰۰ ۱۰:۰۰
نیم سکه ۶,۴۶۰,۰۰۰ (۰%) ۰ ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۴۶۰,۰۰۰ ۴ مهر
ربع سکه ۳,۶۶۰,۰۰۰ (۰%) ۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۶۶۰,۰۰۰ ۴ مهر
سکه گرمی ۲,۴۸۰,۰۰۰ (۰%) ۰ ۲,۴۸۰,۰۰۰ ۲,۴۸۰,۰۰۰ ۳ مهر
نفت سبک ۵۱٫۶۳ (۰٫۰۸%) ۰٫۰۴ ۵۱٫۵۹ ۵۱٫۶۳ ۰:۳۰
نفت برنت ۵۶٫۷۳ (۰٫۰۹%) ۰٫۰۵ ۵۶٫۶۹ ۵۶٫۷۳ ۰:۲۹
نفت اپک ۵۶٫۴۳ (۰%) ۰ ۵۶٫۴۳ ۵۶٫۴۳ ۵ مهر
شاخص بورس ۸۵,۸۱۹٫۰ (۰%) ۰ ۸۵,۷۴۲٫۳ ۸۵,۸۷۹٫۰ ۵ مهر
دلار ۳۹,۱۱۰ (۰%) ۰ ۳۹,۰۸۰ ۳۹,۱۱۰ ۶ مهر
یورو ۴۷,۰۲۰ (۰%) ۰ ۴۷,۰۱۰ ۴۷,۰۴۰ ۶ مهر
درهم امارات ۱۰,۸۵۰ (۰%) ۰ ۱۰,۸۳۰ ۱۰,۸۵۰ ۶ مهر
پوند ۵۲,۵۱۰ (۰%) ۰ ۵۲,۴۹۰ ۵۲,۵۷۰ ۶ مهر
ین ژاپن ۳۵۰ (۰%) ۰ ۳۵۰ ۳۵۰ ۲۸ شهریور
یوان چین ۶,۲۰۰ (۰%) ۰ ۶,۲۰۰ ۶,۲۲۰ ۶ مهر
لیر ترکیه ۱۱,۳۴۰ (۰%) ۰ ۱۱,۳۴۰ ۱۱,۴۰۰ ۶ مهر
دلار فروش سنا ۳۹,۱۲۸ (۰%) ۰ ۳۹,۰۴۱ ۳۹,۱۲۸ ۶ مهر
یورو فروش سنا ۴۶,۳۵۷ (۰%) ۰ ۴۶,۲۴۴ ۴۶,۴۹۲ ۶ مهر
درهم فروش سنا ۱۰,۷۲۲ (۰%) ۰ ۱۰,۷۰۵ ۱۰,۷۲۷ ۶ مهر
حواله دلار ۳۹۶۳۰ (۰%) ۰ ۳۹۶۳۰ ۳۹۶۵۰ ۶ مهر
حواله یورو ۴۶۷۱۰ (۰%) ۰ ۴۶۶۹۰ ۴۶۷۱۰ ۶ مهر
حواله یوان چین ۱۰۷۸۰ (۰%) ۰ ۱۰۷۸۰ ۱۰۷۸۰ ۶ مهر

WWW.TGJU.ORG

Ölpreis Brent Crude Oil Chart

Goldpreis - Gold Chart
Dollarkurs (Euro / US-Dollar) Chart
GBP/USD (Britische Pfund / US-Dollar) Chart

Euro Stoxx 50 Chart
Kupfer LME Rolling Chart
Zink LME Rolling Chart

‘); document.write( ‘ ‘ + ‘pt>’); })();

‘); document.write( ‘ ‘ + ‘pt>’); })();

‘),i=b.createElement(c),j=b.getElementsByTagName(c)[0],i.async=1,i.src =location.protocol+d,j.parentNode.insertBefore(i,j),a[f+g+”_”+h]=a[f+g],a[“t_”+g+h+k]=a.setInterval(function(){a.g c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&&(setTimeout(“zanboor_fly_1(“+h+”,160,60,location.protocol + ‘//zanboor.net/show.php’,”+k+”,'”+f+g+”‘)”,1e3*(k- 1)),a.clearInterval(a[“t_”+g+h+k]))},100)}(window,document,”script”,”//zanboor.net/zanboor.js”,”show_”,”content _”,”9ed332527fb24c308513bb114558ca16″,”378″);

‘),i=b.createElement(c),j=b.getElementsByTagName(c)[0],i.as ync=1,i.src=location.protocol+d,j.parentNode.insertBefore(i,j),a[f+g+”_”+h]=a[f+g],a[“t_”+g+h+k]=a.setIn terval(function(){a.gc4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&&(setTimeout(“zanboor_fly_1(“+h+”,250,25 0,location.protocol + ‘//zanboor.net/show.php’,”+k+”,'”+f+g+”‘)”,1e3*(k- 1)),a.clearInterval(a[“t_”+g+h+k]))},100)}(window,document,”script”,”//zanboor.net/zanboor.js”,”show_ “,”content_”,”9ed332527fb24c308513bb114558ca16″,”380″);