برای من

هنوز بهتر از خودم پیدا نکرده‌ام!

۲۵ تیر ۱۳۹۶


سرپرست کمیته فوتسال در واکنش به صادر نشدن حکم ریاست برای سرپرستان این رشته گفته با این حکم پیش می‌رویم تا به دنیا دل نبندیم.ساعت ۱۳:۱۱ یک شنبه ۲۵ تیر

 #

به گزارش سایت برای من، علی کفاشیان هر از چند گاهی با اظهارات عحیب و غریب خود باعث تعجب اهالی ورزش می‌شود.

مرد همیشه خندان و ماندگار فوتبال ایران این بار درباره حکم ریاست سرپرستان فوتسال اعلام نظر کرده است.

کفاشیان در واکنش به عدم صدور حکم ریاست برای سرپرستان فوتسال گفته: «ما دنیا را از منظر موقت بودن می‌بینیم و زندگی یک امر زودگذر است که زود تمام می‌شود. بنابراین برای اینکه با حکم ریاست به دنیا دل نبندیم، با سرپرستی جلو می‌رویم. یک روز باید رخت بر بسته و از دنیا برویم. هرچند که منتظرم یک نفر بهتر از خودم را برای ریاست پیدا کنم که هنوز کسی را پیدا نکرده‌ام!»

نمی‌دانیم علی کفاشیان این سخنان را از روی شوخی بیان کرده و یا واقعاً به حرف‌هایش معتقد است، اما بیان این مسائل دردی از دردهای فوتسال دوا نمی‌کند و بیشتر باعث خنده است تا درمان.

نظرات کاربران