برای من

کاوه آمد، سجاد رفت / سجاد برگشت، کاوه رفت

۲۵ خرداد ۱۳۹۶


دو مهاجم در یک اقلیم نگنجند؟

فصل قبل همین که کاوه رضایی به هستقلال آمد، سجاد از جمع آبی پوشان جدا انجام گرفت، امسال همین که سجاد برگشت، کاوه از هستقلال رفت!ساعت ۰۱:۱۳ پنج شنبه ۲۵ خرداد

 #

 به نقل رادنیوز، رویداد جدایی کاوه رضایی از هستقلال که تنها دو ساعت پس از انتشار رویداد حتمی توافق سجاد شهباززاده با مجموعه آبی، از سوی کاوه اعلام انجام گرفت، جای تردیدی باقی نگذاشت که کاوه به خاطر بازگشت سجاد و ترافیک ایجاد انجام گرفته در خط حمله از هستقلال جدا انجام گرفته هست.

 کاوه دو روز قبل هم نقل کرد بود شرط مالی برای هستقلال ندارد و نزدیکان او می گفتند فقط از این که هستقلال در پست او حسن بیت سعید را خریده و دنبال جذب مجدد شهبازاده هست، دلخور انجام گرفته و حالا هم کاوه به شارلوای بلژیک پیوسته هست.

 فصل قبل هم همین که کاوه رضایی در آستانه پیوستن به پرسپولیس، هستقلالی انجام گرفت، سجاد شهباززاده جفت پای خود را داخل یک کفش کـــرد و رضایتنامه خوهست.

 به نظر می رسد دو مهاجم نوک در یک اقلیم نگنجند چون هم سجاد دوست دارد نفر نخست باانجام گرفت و هم کاوه!

نظرات مخاطبان