برای من

کی روش توافق هستقلال و رضاییان را به هم زد

۱ تیر ۱۳۹۶


هستقلال با پیشنهاد دو و نیم میلیاردی رامین موافقت کـــرده بود

توصیه کارلوس کی روش مبنی بر این که سعی کن در اروپا گیم کنی، توافق هستقلال و رضاییان را به بن بست رساند.ساعت ۰۰:۴۸ چهار شنبه ۳۱ خرداد

 #

 به نقل رادنیوز، رامین رضاییان که در مذاکره غیرمستقیم نخستیه با باشگاه هستقلال یک میلیارد پول رضایتنامه و یک میلیارد هم سقف قرارداد را خوهسته بود، تایمی داشت بعد از گیم ایران و ازبکستان برای هستآسوده از پایتخت خارج می انجام گرفت، در راه فرودگاه به هستقلالی ها گفت تنها در صورتی به این تیم می آید که یک میلیارد نقد بابت رضایتنامه بگیرد و مبلغ قراردادش هم یک و نیم میلیارد تومان باانجام گرفت که حداقل ۳۰ درصد این مبلغ را هم قبل از حضور در تمرینات دریافت کند. 

 گویا هستقلالی ها بعد از دو روز بررسی، با این خوهسته مالی موافقت کـــردند اما رامین سه روز فرصت خوهست تا پیشنهادهای رسیده از اروپا را بسنجد و در نهایت در حالی که هنوز پیشنهاد حتمی از هیچ تیمی غیر از تیم های عربی و باشگاه خنت بلژیک ندارد، به هستقلال نه گفت.

 گویا کارلوس کی روش به او نقل کرد تحت هیچ شرایطی به تیم های داخلی نرو و سعی کن در اروپا گیم کنی تا آماده باشی و از حواشی دور بمانی…

نظرات مخاطبان