برای من

بانک مرکزی:شایعه ورشکستگی بانک‌ ها صحت ندارد

۳۰ خرداد ۱۳۹۶


بانک مرکزی:شایعه ورشکستگی بانک‌ ها صحت ندارد مدیر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره شایعات اخیر مربوط به ورشکستگی بانک ها و ارتباط ادغام بانک‌ها با این موضوع تصریح کـــرد: ورشکستگی بانک‌ها واقعیت ندارد.

بانک مرکزی:شایعه ورشکستگی بانک‌ ها صحت ندارد

بانک مرکزی:شایعه ورشکستگی بانک‌ ها صحت ندارد

مدیر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره شایعات اخیر مربوط به ورشکستگی بانک ها و ارتباط ادغام بانک‌ها با این موضوع تصریح کـــرد: ورشکستگی بانک‌ها واقعیت ندارد.

علی دیواندری امروز (سه‌شنبه) در نشستی رویدادی گفت: براساس تقسیم کار شده در بانک مرکزی قرار انجام گرفته هست که صرفا خود بانک مرکزی و معاونت نظارت این بانک در این زمینه صحبت کنند؛ اما به طور کلی می‌توانم بگویم که این شایعات ریشه در واقعیت ندارد.

وی به اخبار و پیام‌های منتشر انجام گرفته از سوی مدیر کل بانک مرکزی و معاون نظارتی این بانک اشاره کـــرد و افزود: در این پیام‌ها نیز تاکید انجام گرفت که مشکل خاصی وجود ندارد و نباید آرامش و اعتماد از بین برود.

مدیر پژوهشکده پولی و بانکی در مورد ادغام بانک‌ها توضیح داد که ادغام بانک‌ها یک هستراتژی و انتخاب در جهت بهینه‌سازی و کم کـــردن از هزینه‌ها در پایانی صنایع از جمله صنعت بانکداری هست ولی در ماه‌های اخیر مقداری با مباحث دیگر خلط مبحث انجام گرفته هست.

دیواندری ادامه داد: ادغام به معنای مشکل در بانک‌ها نیست و آن را باید از موضوع مربوط به رسیدگی در بازار غیرمتشکل پولی تفکیک کـــرد. مشکلی در زمینه موسسات مجاز و بانک‌ها وجود ندارد و بانک مرکزی نظارت‌ها و کنترل‌های خود را دارد.

وی در این باره که اخیرا مسائلی در زمینه فعالیت بانک‌ها مطرح انجام گرفته و همچنین بسته ماندن نماد بانک‌ها در بورس بیان کـــرد: موضوع نمادها مربوط به بازار سرمایه هست که آنها نیز دلایل خاص خود را دارند و ما تعدادان در جریان نیستیم که آیا صورت‌های مالی و هشدارات تکمیل به بورس داده انجام گرفته و یا خیر؟

رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود:‌ همایش امسال در فضای نیکوی برگزار می‌شود و مقامات مختلفی حضور خواهند یافت و کارکـــرد خود را برای ایجاد ثبات و آرامش خواهد داشت.

پژوهشکده پولی و بانکی در ماه‌های اخیر در این زمینه‌ها وظایف خود را انجام داده و در قالب شبکه رویدادی اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) به عنوان رسانه تخصصی نظام بانکی، ‌سعی کـــرده در این جهت حرکت کند و اقدامات به سمت شفافیت طی انجام گرفته هست.

وی درباره ساماندهی نرخ‌ها در بازار پولی کشور و همچنین موضوع بسترسازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: طبیعتا نرخ ها نباید در بازارها مجزا دیده شود تا بتوان جلوی جابجایی نرخ‌ها را گرفت. اگر نرخ‌ها عدم تعادل داشته باانجام گرفت، عدم تعادل‌هایی در سیستم ایجاد می‌کند که نتیجه آن مشکلات نقدینگی هست. در همایش در اینباره نقل کردرانی پیش بینی انجام گرفته که کارشناسان بتوانند در این باره اظهار نظر کنند.

به نقل کرد دیواندری، در حوزه نرخ سود بانکی در همایش مباحثی مطرح می‌شود. در زمینه سیهست‌های ارزی نیز میزگرد خواهیم داشت. زمانی که شرایط فراهم انجام گرفت یکسان سازی نرخ ارز انجام می شود. معاون ارزی بانک مرکزی در همایش امسال آخرین اقدامات را دراین باره اعلام خواهند کـــرد و بانک مرکزی متداوم آماده انجام یکسان سازی بوده ولی شرایط آن باید فراهم شود.

وی در پاسخ به مطلب دیگری درباره اینکه در دنیا برای رسیدن به هستانداردهای بانکی، بانک‌ها را در هم ادغام نمی‌کنند، گفت: طبیعتا ادغام برای بهینه‌سازی و ایجاد ارزش افزوده و کم کـــردن هزینه‌ها صورت می‌گیرد و اگر مشکلی وجود داشته باانجام گرفت با ادغام حل نمی‌شود و بانک مرکزی چنین اقدامی را نخواهد کـــرد.

مدیر پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تجمیع برخی از موسسات غیرمجاز در ماه‌های اخیر گفت: این موسسات ادغام نانجام گرفتند بلکه تعطیل انجام گرفتند ولی برای انجام کارهای اداری اقداماتی درباره آنها شد.

دیواندری با بیان اینکه از ابتدای انقلاب بحث ادغام را نداشتیم بلکه افزایش بانک‌ها و موسسات در یکدیگر تجمیع انجام گرفتند، اظهارداشت: این تجمیع نیز برای این بوده که برخی موسسات مجاز یا غیرمجاز بتوانند مجوز تبدیل انجام گرفتن به بانک را بگیرند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره هستفاده از ظرفیت های جدید در نظام بانکی گفت: در همایش سال گذشته به طور مفصل به بحث شرایط جدید و هستفاده از فرصت‌های آن پرداخته انجام گرفت ولی در همایش سال جاری افزایش مباحث مربوط به IFRS مانند تطبیق و ایجاد شفافیت صورت های مالی مورد توجه خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر و به طور کلی نظام بانکی کشور در بستری قرار گرفته که از تراکنش‌ها و کارت‌های بین المللی هستفاده می‌کند ولی برای هستفاده از خطوط اعتباری بلندمدت و کوتاه مدت همچنان در حال کار هستیم.

دیواندری با شاره به ثبات نرخ ارز افزود: نرخ ارز در ۴ سال گذشته در دامنه قابل قبولی دارای نوسان مدیریت انجام گرفته بوده هست؛ طبیعتا نرخ ثابت در ارز نداریم ولی حیاتی این هست که دامنه نوسانات قابل قبول باانجام گرفت.

مدیر پژوهشکده پولی و بانکی درباره تحریم‌های جدید کنگره آمریکا برعلیه کشورمان بیان کـــرد: متولی FATF وزارت اقتصاد هست ولی این هستانداردها از سوی جمعی از کشورها پیشنهاد می‌شود که گروهی هستند که تایمی بیانیه‌ای برای یک کشور صادر می‌کنند در ریسک ها، ایجاد محدودیت و نرخ‌ها موثر هست.

دیواندری با تاکید بر اینکه ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا هست، افزود:‌ ما نمی‌توانیم بگوییم درباره این هستانداردها بی‌تفاوت هستیم چون بیانیه‌ها می‌تواند اثرات مشخصی را در اقتصاد ایران بگذارد و نرخ ریسک را بالا می‌برد و محدودیت‌هایی را برای ایران ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کـــرد:‌ بخشی از هستانداردها از طریق قوانین ایران قابلیت اجرایی ندارند و باید در این زمینه‌ها بحث و بررسی شود. FATF موضوعی سیاسی نیست و مباحث تخصصی را شامل می‌شود که یکی از آنها تامین مالی تروریسم هست. به صورت حتم مسئولان تاکنون ننقل کرد‌اند که همه بخش‌های این هستانداردها باید دقیقا اجرا شوند.

دیواندری در پاسخ به سوال دیگری درباره عملیاتی نانجام گرفتن محورهای همایش و تکراری بودن محورهای همایش امسال با سال‌های گذشته گفت: محورهای همایش تکراری نیست؛ بلکه مانند IFRS موضوعات جدیدی هست که متناسب با نیازهای روز نظام بانکی کشور طراحی انجام گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه زیادی از موضوعات بانکی مانند شفافیت برای برخی ممکن هست جذاب نباانجام گرفت، افزود: ولی این موضوعات و مباحث برای کشور ما لازم هست؛ همین طور بحث بازار بدهی در سال‌های گذشته وجود نداشت و در ۲ سال اخیر مطرح انجام گرفته هست. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط نرخ‌گذاری در نرخ سود بانکی و اوراق متدنخست مانند صکوک برای بازار بدهی نرخ‌گذاری کـــرد.

دبیر بیست و هفتمین همایش سیهست‌های پولی و ارزی ادامه داد: سلامت بانکی، تنگنای اعتباری و یکسان سازی نرخ ارز از موضوعات روز نظام بانکی هستند که در محورهای همایش به آنها پرداخته می‌شود. دلیل اصلی تاکید بانک مرکزی بر رعایت هستانداردها و شفافیت از سوی نظام بانکی برای صیانت از سپرده‌های آقامی هست.

دیواندری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه پژوهشکده پولی و بانکی تا چه اندازه می‌تواند نتایج تحقیقاتی خود را عملی کـــرده و اجرا کند، اظهار داشت : پژوهشکده کار تحقیقاتی خود را انجام می‌دهد و سعی می‌کند وجدان علمی و حرفه‌ای خود را حفظ کند ولی در اجرا نمی‌توان همه مسائل را عملیاتی کـــرد زیرا محدودیت‌هایی وجود دارد. اقتصاد ایران ایرادات ساختاری مزمنی دارد که یک شبه قابل حل نیست و زمان‌بر هست.
روسیه نمی‌تواند مرگ ابوبکر بغدادی را تایید کند

۳۰ خرداد ۱۳۹۶


روسیه نمی‌تواند مرگ ابوبکر بغدادی را تایید کند وزارت خارجه روسیه اعلام کـــرد که نمی‌تواند مرگ ابوبکر بغدادی را تایید کند.

 

 

 

روسیه نمی‌تواند مرگ ابوبکر بغدادی را تایید کند

 

 

روسیه نمی‌تواند مرگ ابوبکر بغدادی را تایید کند

وزارت خارجه روسیه اعلام کـــرد که نمی‌تواند مرگ ابوبکر بغدادی را تایید کند.

روسیا الیوم نوشت: وزارت خارجه روسیه امروز (سه شنبه) تاکید کـــرد که نمی‌تواند کشته انجام گرفتن ابوبکر بغدادی، سرکـــرده داعش در پی حملات جنگنده‌های روسی در سوریه را تایید کند.

پیشتر وزارت دفاع روسیه احتمال داده بود که رهبر گروه تروریستی داعش در یکی از حملات جنگنده‌های این کشور در ماه مه گذشته در رقه کشته انجام گرفته هست.
داریوش شجاعیان در هستقلال هم پیراهن شماره ۲۳ را می پوانجام گرفت

۳۰ خرداد ۱۳۹۶


هافبک شیرازی شماره ۹ کاوه را نمی پوانجام گرفت

پس از عقد قرارداد حتمی با هستقلال پایتخت به داریوش شجاعیان پیشنهاد انجام گرفت که پیراهن شماره ۹ کاوه رضایی را بپوانجام گرفت که این گیمکن تازه وارد مخالفت کـــرد.ساعت ۲۳:۴۲ دو شنبه ۲۹ خرداد

 #

به نقل رادنیوز، کادرفنی هستقلال که به دلیل بی پاسخ گذاشتن تلفن های علیرضا منصوریان از سوی کاوه رضایی دل خوشی از این مهاجم نداشت بلافاصله قصد داشت پیراهن او را به هافبک تازه وارد بدهد اما این پروژه کلید نخورد!

داریوش شجاعیان که در گسترش فولاد تبریز پیراهن شماره ۲۳ را می پوشید این بار هم تصمیم دارد در هستقلال همین شماره را بر تن کند.

شماره ۲۳ آبی ها هم خالی هست و خواهان ندارد. بنابراین داریوش شجاعیان می تواند با خیال آسوده آن را برتن کند.

نظرات مخاطبان

مدیر یکی از شعبه‌های موسسه آرمان به قتل رسید

۳۰ خرداد ۱۳۹۶


مدیر یکی از شعبه‌های موسسه آرمان به قتل رسید دادستان عمومی و انقلاب کرج از به قتل رسیدن یکی از روسای شعب موسسه مالی و اعتباری آرمان در کرج رویداد داد.

مدیر یکی از شعبه‌های موسسه آرمان به قتل رسید

مدیر یکی از شعبه‌های موسسه آرمان به قتل رسید

دادستان عمومی و انقلاب کرج  از به قتل رسیدن یکی از روسای شعب موسسه مالی و اعتباری آرمان در کرج رویداد داد.

حاجی رضا شاکرمی اظهار داشت: مدیر یکی از شعبات موسسه مالی و اعتباری آرمان در کرج در منزل مسکونی خود به دست ضاربان ناشناس به قتل رسید.

وی افزود: این حادثه دو شب قبل در کرج به وقوع پیوسته و ضارب یا ضاربان با ورود به منزل وی و بستن دست وپای وی اقدام به قتل این فرد کـــرده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب کرج با بیان اینکه بررسی‌هایی در مورد انگیزه ضاربان از این قتل در حال انجام هست، عنوان کـــرد: تاکنون دلیلی بر اینکه این فرد توسط مشتریان موسسه به قتل رسیده باانجام گرفت وجود ندارد و بیان اینکه قاتل یا قاتلان از مشتریان شعبه بوده‌اند فقط بر‌اساس حدس و گمان هست؛ هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه توسط مشتریان شعبه به قتل رسیده باانجام گرفت وجود ندارد و تا این لحظه مورد تایید ما نیست.

شاکرمی با بیان اینکه تحقیقات در مورد این قتل در حال انجام هست، تصریح کـــرد: احتمال اینکه مشتریان و افراد دیگر با دلایل دیگری در این حادثه دست به قتل زده باانجام گرفت وجود دارد.

وی با بیان اینکه تا کنون کسی در ارتباط با این حادثه دستگیر نانجام گرفته هست، عنوان کـــرد: تحقیقات در این باره در حال انجام هست.

عاملان قتل مدیر یکی از شعب موسسه اعتباری آرمان دستگیر انجام گرفتند

دادستان عمومی وانقلاب مرکز هستان البرز از دستگیری دو نفر از عاملان قتل مدیر یکی از شعب موسسه اعتباری آرمان در کرج رویدادداد.

وی در تشریح جزئیات این رویداد اظهارکـــرد: در پی ورشکستگی این موسسه، دو نفر از مشتریان این موسسه که دارای سپرده بودند شبانه به منزل مدیر شعبه مراجعه و درخوهست هسترداد وجوه و سپرده‌های خود را می‌کنند.

این مقام قضایی درهستان البرز در ادامه گفت: پس از درگیری این افراد با مدیر شعبه جهت جلوگیری از سرو صدا دست و پای وی را بسته و دهان وی را با چسب می‌بندند و فرار می‌کنند که که در نهایت مدیرموسسه به دلیل خفگی فوت می‌کند.

شاکرمی افزود: با تلاش دستگاه قضایی و ماموران نیروی انتظامی عاملان قتل مدیر یکی از شعب این موسسه دستگیر و با قرار بازداشت متایم روانه خانومدان انجام گرفتند
سروش با قطری ها بسته هست و فقط طلبش را می خواهد!

۳۰ خرداد ۱۳۹۶


مذاکره با ترکاشوند و پرسپولیسی ها سرکاری هست؟

محمد علی ترکاشوند مسوول نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس مصاحبه کـــرد و مدعی انجام گرفت سروش رفیعی به زودی به پایتخت می آید تا با او مذاکره کنیم!ساعت ۲۳:۴۷ دو شنبه ۲۹ خرداد

 #

به نقل رادنیوز، در حالی پرسپولیسی ها تصور می کنند سروش رفیعی هنوز با تیم الخور قطر قرارداد نبسته هست یک منبع موثق به ما رویداد داد که کار این گیمکن با قطری ها پایان انجام گرفته هست.

سروش رفیعی با الخور قطر قرارداد بسته ولی به پایتخت می آید که الباقی پول قرارداد فصل قبل خود را به علاوه پاداش قهرمانی از پرسپولیسی ها بگیرد.

نقل کرد می شود ۱۰ در صد از مبلغ قرارداد سروش رفیعی یعنی ۶۵ میلیون تومان به علاوه ۲۰ در صد از باقی مانده قرارداد شماره ۷ یعنی ۱۳۰ میلیون تومان و در مجموع ۱۹۵ میلیون تومان کل طلب این گیمن از پرسپولیسی ههست.

ظاهرا یکی از گیمکنان با تجربه پرسپولیس به سروش رفیعی راهکار داده فقط درصورتی می تواند طلبش را وصول کند که برگردد و به مسوولان این باشگاه بگوید در صورتی در پرسپولیس می ماند که پایان مطالباتش پرداخت شود. ملتفت انجام گرفتید؟!

نظرات مخاطبان

وحید هاشمیان جانشین کریم باقری در پرسپولیس می شود؟

۳۰ خرداد ۱۳۹۶


شایعه اطراف پرسپولیس قبل از هستارت مجدد تمرینات

دور جدید تمرینات پرسپولیس درحالی از ساعت ۱۷ روز سه شنبه در ورزشگاه شهید کاظمی هستارت می خورد که شایعه انجام گرفته وحید هاشمیان دستیارجدید برانکو می شود!ساعت ۲۳:۴۵ دو شنبه ۲۹ خرداد

 #

به نقل رادنیوز، وحید هاشمیان پایانی دوره های مربیگری حرفه ای اروپا را در کشور آلمان پشت سرگذاشته و آماده نشستن روی نیمکت تیمی باشگاهی هست.

بر این اساس یکی از دست اندرکاران باشگاه پرسپولیس به وحید هاشمیان پیشنهاد داده که فصل فردا را به عنوان دستیار برانکو فعالیت کند.

اگر این شایعه صحت داشته باانجام گرفت احتمالا وحید هاشمیان باید جای کریم باقری را در پرسپولیس بگیرد که دو سالی هست با برانکو کار می کند.

نظرات مخاطبان

داریوش شجاعیان ۳ میلیارد تومان از هستقلال می گیرد!

۳۰ خرداد ۱۳۹۶


جزئیات قرارداد خرید جدید آبی ها

داریوش شجاعیان با عقد قراردادی سه ساله که ارزش هر سال آن یک میلیارد تومان هست به عضویت تیم هستقلال پایتخت درآمد.ساعت ۲۳:۳۹ دو شنبه ۲۹ خرداد

 #

به نقل رادنیوز، این درحالیست که باشگاه هستقلال پایتخت ۴ فقره چک به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در اختیارباشگاه گسترش فولاد تبریز گذاشته هست تا رضایتنامه داریوش شجاعیان صادر شود.

از قرار معلوم ۶۰۰ میلیون تومان از این مبلغ پاس انجام گرفته هست و ۳ فقره چک ۳۰۰ میلیون تومانی نیز از نخست آقااد تا آخر آبان ماه برای گسترشی ها صادر انجام گرفته که باید پاس شود.

به صورت حتم قرارهست سال فردا ۲۰ درصد به مبلغ قرارداد داریوش شجاعیان از سوی هستقلالی ها اضافه شود.

 

نظرات مخاطبان

متن موزیک مشکی لباس تی ام بکس

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

متن موزیک مشکی لباس تی ام بکس
Lyrics New Song By : TM Bax Meshki Lebas

متن موزیک مشکی لباس تی ام بکس

متن موزیک شنیدنی مشکی لباس تی ام بکس

امشب از اون شباست کلی آدم دو رو ورم ولی دلم تنهاست دلم دلم تنهاست
عشقم فیکم باشو بده بیاد مشکی بد شده با دله سیاهت

با مشکی لباس بگو شی مو لاش میکنیم مشکی لباس با بیس سگ مش میکنیم
پرستیژ ما رقص ممنوع گردنو فقط لق میکنیم امشب ماله ماست آهنگهای جلف کنسل ما فرق میکنیم

اعصاب ندارم من ندارم حاله هیچکسی بس بگو دلت تنگ دلت تنگ شده واسه منه عوضی

امشب از اون شباست کلی آدم دو رو ورم ولی دلم تنهاست دلم دلم تنهاست
عشقم فیکم باشو بده بیاد مشکی بد شده با دله سیاهت

با اون نگاهت هر جیبی واسه تو خرج میشه ]ره تو با اونا که هر مردی واست قهر میشه
کوری به چه درد یه ذره بد باشی من ترجیح میدم تا اینکه با من سرد باشی

اعصاب ندارم من ندارم حاله هیچکسی بس بگو دلت تنگ دلت تنگ شده واسه منه عوضی

ترانه مشکی لباس تی ام بکس

خودخواهم چون تو رو فقط واسه خودم میخوام اون دوستهای جون جونیتم اگه میخوان خودت بگو بیان
چون دارم هوای اون داداشامو رنگه مشکی پوشونده سر تا پامو

بده کامو بده بده کامو مثله قلیونی که بکونده شامو
امشب هیکلت گرفته اون چشامو ولی ریبنم مخفی کرده نگاهمو

امشب از اون شباست کلی آدم دو رو ورم ولی دلم تنهاست دلم دلم تنهاست
عشقم فیکم باشو بده بیاد مشکی بد شده با دله سیاهت

با مشکی لباس بگو شی مو لاش میکنیم مشکی لباس با بیس سگ مش میکنیم
پرستیژ ما رقص ممنوع گردنو فقط لق میکنیم امشب ماله ماست آهنگهای جلف کنسل ما فرق میکنیم

اعصاب ندارم من ندارم حاله هیچکسی بس بگو دلت تنگ دلت تنگ شده واسه منه عوضی

ما مشکی تو لاک قرمز ما رو کردی باز نروس حتی اگه شده از دم قصد سوغاتی واسمون عشق بفرست
شدیم عین تام جری تو حمله ای من جان تری من عالی یه پا لاکچری ما هم کوچیک تر از باکتری

♪♫♦

دانلود موزیک خواننده تی ام بکس مشکی لباس

متن موزیک مشکی لباس تی ام بکس از سایت بزرگ تکست‌آهنگ ، لطفا این مطلب رو به اشتراک بگذارید

نوشته متن موزیک مشکی لباس تی ام بکس اولین بار در تکست آهنگ | متن موزیک پدیدار شد.

متن موزیک خوشبختی علی حسن زاده

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

متن موزیک خوشبختی علی حسن زاده
Lyrics New Song By : Ali Hasanzadeh Khoshbakhti

متن موزیک خوشبختی علی حسن زاده

متن موزیک شنیدنی خوشبختی علی حسن زاده

من از همه ی دنیا دیوونه ترم تو اونی که با خندت هی میره دلم
حالم به نگاه تو وابسته شده وقتی که ازم دوری میمیره دلم

عطر خوبه تن تو میپیچه تویه سر من کاری با من کرده که دوباره زنده میشم
وقتی میخندی تو به من واسه تو نفسم میگیره دیگه من از این بیشتر دیوونه تر نمیشم

خوشبختی یعنی قلبم بی تو آروم نگیره وقتی پیشت راه میرم باهام آروم میگیره
چشماتو آهسته آهسته وا کن تا ببینی چجوری واست دنیامو میدم

خوشبختی یعنی قلبم بی تو آروم نگیره وقتی پیشت راه میرم باهام آروم میگیره
چشماتو آهسته آهسته وا کن تا ببینی چجوری واست دنیامو میدم

ترانه خوشبختی علی حسن زاده

عطر خوبه تن تو میپیچه تویه سر من کاری با من کرده که دوباره زنده میشم
وقتی میخندی تو به من واسه تو نفسم میگیره دیگه من از این بیشتر دیوونه تر نمیشم

خوشبختی یعنی قلبم بی تو آروم نگیره وقتی پیشت راه میرم باهام آروم میگیره
چشماتو آهسته آهسته وا کن تا ببینی چجوری واست دنیامو میدم

خوشبختی یعنی قلبم بی تو آروم نگیره وقتی پیشت راه میرم باهام آروم میگیره
چشماتو آهسته آهسته وا کن تا ببینی چجوری واست دنیامو میدم

♪♫♦

دانلود موزیک خواننده علی حسن زاده خوشبختی

متن موزیک خوشبختی علی حسن زاده از سایت بزرگ تکست‌آهنگ ، لطفا این مطلب رو به اشتراک بگذارید

نوشته متن موزیک خوشبختی علی حسن زاده اولین بار در تکست آهنگ | متن موزیک پدیدار شد.

متن موزیک عاشقم نیستی امیر کریمی

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

متن موزیک عاشقم نیستی امیر کریمی
Lyrics New Song By : Amir Karimi Ashegham Nisti

متن موزیک عاشقم نیستی امیر کریمی

متن موزیک شنیدنی عاشقم نیستی امیر کریمی

به اونکه سهمشی حرفی ازم نزن اونکه به تو رسید به آرزوی من
به هیشکی بعد تو عادت نمیکنم از تو با هیچ کسی صحبت نمیکنم

از خدا چیزی نمیخوام جز تویی که دیگه نیستی عاشقت بودمو خواستم عاشقم باشی که نیستی
از خدا چیزی نمیخوام جز تویی که دیگه نیستی عاشقت بودمو خواستم عاشقم باشی که نیستی

ترانه عاشقم نیستی امیر کریمی

با اینکه بعد تو میمیرم از غمت من باورم شده از دست دادمت
میری برو ولی تو اوجه گریه هام وقتی تحملم تموم شد بیا

از خدا چیزی نمیخوام جز تویی که دیگه نیستی عاشقت بودمو خواستم عاشقم باشی که نیستی
از خدا چیزی نمیخوام جز تویی که دیگه نیستی عاشقت بودمو خواستم عاشقم باشی که نیستی

♪♫♦

دانلود موزیک خواننده امیر کریمی عاشقم نیستی

متن موزیک عاشقم نیستی امیر کریمی از سایت بزرگ تکست‌آهنگ ، لطفا این مطلب رو به اشتراک بگذارید

نوشته متن موزیک عاشقم نیستی امیر کریمی اولین بار در تکست آهنگ | متن موزیک پدیدار شد.